Příkaz "Extrahovat soubory bez potvrzování"

Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak i v režimu správy archivu. Máte-li ve WinRARu právě otevřen nějaký archiv, musíte nejdříve vybrat soubory a složky, které mají být extrahovány. Procházíte-li právě ve WinRARu nekomprimovanými soubory, vyberte soubory a složky, ve kterých má WinRAR hledat archivy k extrakci. Potom spusťte příkaz "Extrahovat soubory bez potvrzování" z menu Příkazy, tlačítkem "Extrahovat" z nástrojové lišty nebo klávesovou zkratkou Alt+W. Vybrané soubory budou extrahovány do aktuální složky, nebo do implicitní složky pro extrahované soubory, pokud je tato zadána v dialogu nastavení Cesty. Pokud potřebujete zvolit cílovou složku pro extrakci nebo některé další možnosti, použijte příkaz Extrahovat do určené složky.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "x"

zpět