Příkaz "Extrahovat soubory bez potvrzování"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak i v režimu správy archivu. Máte-li ve WinRARu právě otevřen nějaký archiv, musíte nejdříve vybrat soubory a složky, které mají být extrahovány. Procházíte-li právě ve WinRARu nekomprimovanými soubory, vyberte soubory a složky, ve kterých má WinRAR hledat archivy k extrakci. Potom spusťte příkaz "Extrahovat soubory bez potvrzování" z nabídce Příkazy, tlačítkem "Extrahovat" z nástrojové lišty nebo klávesovou zkratkou Alt+W. Vybrané soubory budou extrahovány do aktuální složky, nebo do výchozí složky pro extrahované soubory, pokud je v dialogu nastavení Cesty nastavena. Potřebujete-li zvolit cílovou složku pro extrakci nebo některé další možnosti, použijte příkaz Extrahovat do určené složky.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "x"

zpět