Příkaz M - přesunout soubory a složky do archivu


Podobný příkazu a, původní soubory a složky jsou však po úspěšném dokončení komprese vymazány. Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu Přidat soubory do archivu se zapnutou volbou "Vymazat soubory po archivaci" v dialogu Jméno a parametry archivu.

Protože není možná modifikace dělených archivů, nelze je tímto příkazem aktualizovat, pouze vytvářet.

zpět