Příkaz "Přidat soubory do archivu"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu.

V režimu správy souborů je nejdříve třeba vybrat soubory a složky, které mají být archivovány. Pak spusťte příkaz "Přidat soubory do archivu" buď z nabídky Příkazy, tlačítkem "Přidat" z nástrojové lišty nebo klávesovou zkratkou Alt+A. V dialogu Jméno a parametry archivu příslušné parametry archivu a stiskněte Enter pro započetí archivace.

Nacházíte-li se v režimu správy archivu, musíte nejdříve spustit příkaz "Přidat soubory do archivu". V dialogu, který se objeví, vyberte soubory, které chcete přidat a výše uvedeným způsobem nastavte parametry.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "a"

zpět