Příkaz "Vymazat soubory"


Tento příkaz je dostupný v obou režimech WinRARu, tedy režimu správy souborů a správy archivu. V režimu správy souborů vymaže vybrané soubory i složky do odpadkového koše, takže zůstává možnost obnovení nechtěně smazaných dat. V režimu správy archivu jsou však soubory a složky trvale vymazány z archivu, bez jakékoliv možnosti jejich pozdějšího obnovení, takže je potřeba dbát zvýšené opatrnosti. Tento příkaz lze spustit příkazem z nabídky Příkazy, tlačítkem "Vymazat" na nástrojové liště nebo klávesovými zkratkami Alt+D nebo Del.

I v režimu správy souborů však lze vymazat soubory trvale. K trvalému smazání vybraných souborů stiskněte klávesovou zkratku Shift+Del. Trvalé mazání pomocí Shift+Del bez dotazů vymaže i soubory s atributy pouze pro čtení či systémový a dovoluje vymazat soubory s nestandardními názvy, jako například s mezerami či tečkami na konci, jejichž vymazání pomocí Koše může být problematické.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "d"

zpět