Příkaz "Zobrazit soubor"

Tento příkaz je dostupný v obou režimech WinRARu, tedy režimu správy souborů a správy archivu. Otevře soubor, na kterém je kurzor, v interním prohlížeči. Tento příkaz lze spustit z menu Příkazy, tlačítkem "Zobrazit" na nástrojové liště nebo klávesovou zkratkou Alt+V.

Viz také: Interní prohlížeč, Prohlížení souborů

zpět