Interní prohlížeč


Příkazy interního prohlížeče:

Nabídka/Položka Kláv. zkratka Funkce
Soubor/Ukončit Alt+F4, Ctrl+W Ukončit interní prohlížeč
Úpravy/Kopírovat Ctrl+C Zkopírovat vybraný text do schránky
Úpravy/Vybrat vše Ctrl+A Vybrat celý text
Úpravy/Najít Ctrl+F Najít řetězec v textu
Úpravy/Najít další F3 Najít další výskyt řetězce
Zobrazení/Znaková sada Windows Ctrl+I Používat znakovou sadu Windows
Zobrazení/Znaková sada DOSu Ctrl+D Používat znakovou sadu DOSu
Zobrazení/Znaková sada Unicode (UTF-16LE) žádná Zobrazovat text jako Unicode ve formátu UTF-16 little endian
Zobrazení/Znaková sada Unicode (UTF-8) žádná Zobrazovat text jako Unicode ve formátu UTF-8
Zobrazení /Nastavit font… žádná Nastavit písmo prohlížeče
Zobrazení/Zalamování slov Ctrl+S Zapnout či vypnout zalamování slov
Nápověda/Nápověda k prohlížeči F1 Zobrazit nápovědu k prohlížeči

Změnu znakové sady prohlížeče můžete provést také kliknutím v pravé části stavové lišty prohlížeče, kde je zobrazeno její aktuální nastavení. Výchozí znakovou sadu lze zvolit v dialogu nastavení Prohlížeč.

zpět