Příkazy SFX: Setup

Setup=<program>

SFX modul se pokusí spustit <program> po úspěšné extrakci archivu. Před jeho spuštěním je cesta, kam byly soubory extrahovány, nastavena jako pracovní složka.

Příklad

Setup=setup.exe

Poznámky

  1. Máte-li potíže při spouštění souboru "setup.exe" instalačního systému InstallShield, můžete se pokusit spustit jej následujícím příkazem: "setup.exe /SMS". Tento přepínač umožní SFX modulu detekovat ukončení instalátoru.
  2. Potřebujete-li předat programu, spuštěnému příkazem Setup=<program>, další parametry, můžete je předat pomocí přepínače SFX modulu -sp<par>.
  3. SFX modul nastaví před spuštěním instalačního programu systémové proměnné sfxname, sfxcmd a sfxpar. Proměnná sfxname obsahuje jméno SFX archivu a sfxcmd celý příkazový řádek tak jak byl předán SFX modulu. První parametr této proměnné představuje název SFX modulu. Proměnná sfxpar oproti tomu obsahuje pouze předané parametry, bez názvu SFX modulu. Tyto informace jsou pak v případě potřeby k dispozici instalačnímu programu. Hodnoty z prostředí, ve kterém byl spuštěn SFX modul, lze instalátoru ve tvaru %promenna% předat i přímo při jeho spouštění - např. "Setup=setup.exe %sfxpar%".
  4. Není-li v komentáři archivu nastaven ani jeden z příkazů Setup a Presetup, zobrazí SFX modul tlačítko s názvem "Extrahovat" namísto "Instalovat". Přejete-li si zobrazit tlačítko "Instalovat" i bez zadání instalačního programu, uveďte samotný příkaz Setup= bez dalších parametrů. Pokud archiv konfigurujete v grafickém rozhraní WinRARu v dialogu Nastavení SFX, uveďte namísto jména instalačního programu <>. Samorozbalovací modul se nebude pokoušet takový program spustit, změní však text tlačítka pro extrakci.

zpět