Příkazy SFX: Setup


Setup=[<režim>]<program>

SFX modul se pokusí spustit <program> po úspěšné extrakci archivu. Před jeho spuštěním je cesta, kam byly soubory extrahovány, nastavena jako pracovní složka.

Před názvem programu lze ve špičatých závorkách uvést volitelný údaj <režim>, pomocí kterého může být cílový program spuštěn v maximalizovaném, minimalizovaném, nebo skrytém okně. Údaj může mít hodnotu Max, Min, nebo Hide.

Příklady

  1. Spustit příkaz setup.exe v základním nastavení velikosti a viditelnosti okna

    Setup=setup.exe

  2. Spustit příkaz setup.exe ve skrytém okně

    Setup=<hide>setup.exe

Poznámky

  1. Potřebujete-li předat programu, spuštěnému příkazem Setup=<program>, další parametry, můžete je předat pomocí přepínače SFX modulu -sp<par>.
  2. SFX modul nastaví před spuštěním instalačního programu systémové proměnné sfxname, sfxcmd a sfxpar. Proměnná sfxname obsahuje jméno SFX archivu a sfxcmd celý příkazový řádek tak jak byl předán SFX modulu. První parametr této proměnné představuje název SFX modulu. Proměnná sfxpar oproti tomu obsahuje pouze předané parametry, bez názvu SFX modulu. Tyto informace jsou pak v případě potřeby k dispozici instalačnímu programu. Hodnoty z prostředí, ve kterém byl spuštěn SFX modul, lze instalátoru ve tvaru %promenna% předat i přímo při jeho spouštění - např. "Setup=setup.exe %sfxpar%".
  3. Není-li v komentáři archivu nastaven ani jeden z příkazů Setup a Presetup, zobrazí SFX modul tlačítko s názvem "Extrahovat" namísto "Instalovat". Přejete-li si zobrazit tlačítko "Instalovat" i bez zadání instalačního programu, uveďte samotný příkaz Setup= bez dalších parametrů. Pokud archiv konfigurujete v grafickém rozhraní WinRARu v dialogu Nastavení SFX, uveďte namísto jména instalačního programu <>. Samorozbalovací modul se nebude pokoušet takový program spustit, změní však text tlačítka pro extrakci.

zpět