Nastavení SFX: Obecné


Tento dialog je částí dialogu "Pokročilá nastavení SFX" a obsahuje následující nastavení:

Cílová cesta pro extrakci

Nastaví výchozí cílovou cestu pro extrahované soubory. Můžete si zvolit, zda chcete cílovou složku vytvořit v uživatelově složce "Program Files", v aktuální složce, nebo zadat absolutní cestu. V prvních dvou případech nesmí cesta obsahovat specifikaci písmene disku ani první zpětné lomítko, v třetím naopak jeden z těchto údajů obsahovat musí.

Odpovídající příkaz SFX skriptuPath

Cílová cesta pro extrakci/Uložit a obnovit cesty

Pomocí tohoto příkazu lze cestu, kterou uživatel zadal při extrakci tohoto SFX archivu uložit do Registrů a použít ji při pozdějším spuštění SFX jiného archivu se stejně nastaveným parametrem Path. Původní hodnota parametru Path je uložena do seznamu v Registrech a asociována s editačním polem pro cílovou cestu, takže uživatel má možnost volby mezi dříve zadanými a původními cestami.

Tato funkce může být užitečná při instalaci aktualizace existujícího programu do stejné složky – cílovou cestu stačí zapsat pouze jednou a příště ji jednoduše zvolit namísto toho, aby ji bylo nutné pokaždé vkládat znovu.

Tento příkaz lze použít pouze ve spojení s neprázdným polem Cílová cesta pro extrakci.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - SavePath

Uložit nastavení jako standardní

Uloží všechna nastavení provedená v dialogu "Pokročilá nastavení SFX " a umožní jejich použití jako výchozí při každém příštím převodu archivu na samorozbalovací (SFX).

zpět