Příkazy SFX: TempMode


TempMode=[Dotaz][,Titulek]

Tento příkaz způsobí, že SFX modul vytvoří dočasná složka, extrahuje do něj soubory z archivu a poté spustí program, zadaný příkazem Setup. Po skončení tohoto programu jsou všechny soubory včetně vytvořených složek opět odstraněny. V tomto případě SFX modul automaticky nastaví tichý režim na hodnotu 2, která zabrání zobrazení úvodního dialogu před extrakcí. Tuto hodnotu však můžete předefinovat uvedením příkazu tichý režim s jinou hodnotou. Složka s extrahovanými dočasnými soubory bude při spuštění instalačního programu nastavena jako jeho pracovní složka.

Příkaz TempMode může mít jako volitelný parametr zadán řetězec, který definuje text a titulek okna dotazu, který je zobrazen před extrakcí. V takovém případě je extrakce spuštěna pouze tehdy, odpoví-li uživatel na dotaz kladně (tlačítko ”Ano”, resp. ”Yes”).

Při použití příkazu TempMode je vhodné nastavit příkazem Setup i instalační program. Je-li spolu s TempMode zároveň zadán příkaz Path, bude ignorován.

Aby bylo možno před ukončením běhu SFX archivu smazat dočasné soubory, musí mít SFX modul možnost rozpoznat, že instalační program skončil a soubory již nejsou používány. Takováto detekce pracuje pouze tehdy spolehlivě, když instalační program neskončí dříve, než všechny jím spuštěné podřízené procesy. Některé instalační programy však přesně takto pracují, když spustí další program, který má instalaci dokončit. V takovém případě by SFX modul hned po skončení jím spuštěného programu dočasné soubory smazal a druhý instalační program by je nemohl dále používat. Z tohoto důvodu lze tento režim doporučit pouze při použití takových instalačních programů, které samy čekají na dokončení jimi spuštěných procesů a samy skončí až jak poslední.

Příklady

  1. TempMode

  2. TempMode=Skutečně si přejete pokračovat v instalaci programu Kalkulátor 3.05?,Instalace programu Kalkulátor

zpět