Probíhá operace s archivem


Právě probíhá některá operace s archivem. Počkejte dokud se nedokončí, nebo ji zrušte tlačítkem ”Zrušit”. Během archivace můžete také stisknout tlačítko ”Na pozadí” nebo ”Pozastavit”. ”Na pozadí” minimalizuje WinRAR do lišty programů. Po dokončení operace se okno WinRARu automaticky obnoví, během operace můžete obnovení provést kliknutím na malou ikonu WinRARu v rohu lišty programů. Tlačítko ”Pozastavit” dočasně pozastaví provádění operace, později ji můžete obnovit tlačítkem ”Pokračovat”, případně zrušit úplně.

Jak při archivaci tak extrakci se v okně zobrazuje ukazatel průběhu operace na aktuálním souboru.

Při archivaci a některých režimech extrakce je ve spodní části dialogu zobrazen ještě jeden dodatečný ukazatel průběhu. Jeho vzhled závisí na nastavení volby "Použít systémový ukazatel průběhu" v dialogu nastavení Obecné. Je-li tato volba vypnuta, používá WinRAR vlastní verzi tohoto ukazatele ve třech barvách: jeho žlutá část odráží velikost komprimovaných dat, šedá pak celkový objem zpracovaných dat. Poměr těchto dvou částí tedy přibližně udává dosažený kompresní poměr. Při zapnutí volby ”Použít systémový ukazatel průběhu” je ukazatel schopen zobrazit pouze jednu stupnici a chybí tedy grafická informace o dosaženém kompresním poměru. Tento je však v každém případě v číselné formě zobrazen níže v dialogu.

Během archivace, extrakce a testování lze po stisku tlačítka ”Režim…” změnit nastavení ”Po dokončení”, kterým lze počítač po dokončení operace vypnout, restartovat, uspat, či hibernovat. Při archivaci lze také změnit metodu komprese - s výjimkou metody ”Uložit bez komprese”, kterou za běhu aktivovat či deaktivovat nelze.

zpět