Profily komprese


Profil komprese je sada nastavení parametrů komprese, která může být rychle načtena před započetím archivace. Místo nastavování typu archivu, velikosti dílů, kompresní metody a jiných možností pokaždé, když potřebujete vytvořit archiv, můžete vytvořit několik profilů, do kterých uložíte nastavení pro vaše typické archivační úlohy. Při pozdějším použití stačí zvolit příslušný profil, čímž se aktivují všechna jeho nastavení.

Profily komprese jsou identifikovány svými jmény, která se zobrazují v seznamu profilů. Je vhodné dávat profilům praktická a výstižná jména, což zjednoduší jejich pozdější použití a správu. Profil můžete zvolit v dialogu Jméno a parametry archivu, po stisku tlačítka "Profily". V nabídce, která se zobrazí, zvolte název příslušného profilu. Tím se aktivují všechna nastavení v tomto profilu uložená. WinRAR poskytuje několik předdefinovaných profilů, například pro vytváření příloh elektronické pošty a zálohu souborů. Tyto profily můžete podle libosti přejmenovat či vymazat.

Existují dvě cesty, jak vytvořit nový profil. Můžete otevřít dialog "Jméno a parametry archivu", nastavit požadované hodnoty, stisknout tlačítko "Profily" a zvolit položku "Uložit aktuální nastavení do nového profilu". Objeví se dialog Vlastnosti profilu, ve kterém byste měli změnit počáteční jméno tohoto profilu a můžete nastavit několik jeho dalších vlastností. Nejdůležitější z těchto možností je "Nastavit profil jako výchozí". Pokud tuto volbu aktivujete, bude tento profil automaticky načten před každou příští archivací a některými dalšími operacemi s archivy. Ostatní volby umožňují uložit do profilu jméno archivu a archivovaných souborů, vytvořit zástupce profilu na Ploše Windows nebo zapnout okamžité spouštění operace po zvolení profilu. Podrobné informace o všech těchto nastaveních najdete v kapitole o dialogu Vlastnosti profilu.

Jiným způsobem vytvoření profilu je stisknout tlačítko "Vytvořit výchozí" v dialogu nastavení Komprese. V tomto případě stačí v dialogu, který se zobrazí, provést příslušná nastavení komprese a stisknout tlačítko "OK". Nový profil, vytvořený tímto způsobem, se stane výchozím profilem a bude se jmenovat "Výchozí profil". Na rozdíl od prvního způsobu vytvoření profilu zde nemáte možnost nastavit výše uvedené ostatní vlastnosti, je to však rychlejší cesta, jak vytvořit výchozí profil komprese. Pokud ale potřebujete pružnější práci s profilem, je vhodnější využít způsobu prvního.

Není možné změnit nastavení komprese, uložená v profilu, lze však změnit jeho ostatní nastavení, jako jméno nebo zda je či není výchozí. Mazat existující profily nebo měnit jejich vlastnosti můžete příkazem Správa profilů, který najdete v nabídce "Profily" v dialogu "Jméno a parametry archivu" nebo v dialogu nastavení "Komprese". Jedna z důležitých vlastností, které lze pomocí tohoto příkazu změnit, je nastavení profilu jako výchozího.

zpět