Průvodce: Volba složky pro dekomprimované soubory


V tomto dialogu je potřeba zvolit složku, do které se mají soubory z archivu extrahovat.

WinRAR implicitně nabízí vytvořit extrahované soubory ve složce, určené volbou "Výchozí složka pro extrahované soubory" v sekci Volba cest v nastaveních WinRARu, nebo - není-li nastaven jiný cíl - na Ploše Windows. Navržené jméno můžete buďto akceptovat, nebo po stisku tlačítka "Procházet..." najít či vytvořit jinou složku.

Máte-li složku vybránu, spusťte extrakci stiskem tlačítka "Dokončit" ve spodní části dialogu.

zpět