Rozhraní Průvodce


Rozhraní Průvodce WinRARem bylo navrženo pro začínající uživatele WinRARu a umožňuje jim provádět základní operace s archivy stylem ”krok za krokem”.

Ke spuštění Průvodce je potřeba stisknout tlačítko Průvodce na nástrojové liště WinRARu. Standardně se toto tlačítko zobrazuje jak uvnitř, tak vně archivů. Lze je však zakázat či povolit - stejně jako ostatní tlačítka - po stisku tlačítka "Vybrat tlačítka …"dialogu nastavení Obecné nebo po stisknutí pravého tlačítka myši na nástrojové liště. Jinou možností je nastavit automatické spouštění Průvodce při startu WinRARu ve stejném dialogu nastavené "Obecné ", položkou "Při startu spustit Průvodce ".

Každý dialog průvodce obsahuje v horní části stručné pokyny, popisující význam níže umístěných ovládacích prvků. pro zobrazení podrobnějších pokynů lze vždy stisknout tlačítko Nápověda.

zpět