Rychlý start: archivace souborů v grafickém prostředí WinRARu


Nejdříve je třeba spustit WinRAR. Dvakrát klikněte nebo stiskněte Enter na ikoně WinRARu. Můžete jej také spustit z Windows - "Nabídka Start" - "Programy" - "WinRAR" - položka "WinRAR".

Jakmile je WinRAR spuštěn, zobrazí seznam souborů a složek, obsažených v aktuální složce. Musíte přejít do složky, obsahující soubory, které si přejete archivovat. Ke změně aktuálního disku můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+D, seznam disků pod nástrojovou lištou nebo kliknout na malou ikonu disku v levém dolním rohu okna. Stisknutím Backspace, Ctrl+PageUp, malé ikony "Nahoru" pod nástrojovou lištou nebo volbou složky ".." se dostanete do složky nadřazené. Vstoupit do jakéhokoliv jiné složky můžete stisknutím Enter, Ctrl+PgDn nebo dvojitým kliknutím na jejím názvu. Stisknutím Ctrl+\ přejdete do kořenové složky aktuálního disku či archivu.

Jste-li nastaveni ve složce s požadovanými soubory, vyberte soubory a složky, které budete archivovat. To můžete provést použitím Shift + kláves šipek nebo myší jako v Průzkumníku nebo jiných aplikacích Windows. Ve WinRARu lze také vybírat soubory mezerníkem či klávesou Ins. Klávesy "Num +" a "Num -" na numerické klávesnici Vám umožní vybírat skupiny souborů použitím masek.

Máte-li vybrán jeden či více souborů, klikněte na tlačítko Přidat v horní části okna WinRARu, stiskněte Alt+A nebo zvolte příkaz "Přidat soubory do archivu" z nabídky Příkazy. V dialogovém okně zadejte jméno cílového archivu (případně ponechejte jméno, nabízené WinRARem), zvolte formát vytvářeného archivu (RAR nebo ZIP), úroveň komprese, velikost dílů archivu a jiné parametry. Tento dialog je detailně popsán v kapitole Dialog Jméno a parametry archivu. Po zvolení požadovaných parametrů stiskněte tlačítko OK k vytvoření archivu.

Během procesu archivace bude zobrazeno okno, zobrazující jeho průběh a stav. Přejete-li si proces přerušit, stiskněte tlačítko "Zrušit". Můžete také stisknout tlačítko "Na pozadí", které minimalizuje WinRAR do panelu programů. Po dokončení archivace toto okno zmizí a v seznamu souborů bude vybrán nově vytvořený archiv.

Lze také přidávat soubory do již vytvořeného RAR archivu funkcí drag-and-drop (táhni a pusť). V okně WinRARu zvolte požadovaný archiv, vstupte do něj stisknutím Enter nebo dvojitým kliknutím. WinRAR archiv načte a zobrazí jeho obsah. Nyní jednoduše přidejte soubory přetažením na okno WinRARu z jiného programu.

zpět