Rychlý start: extrakce souborů v Průzkumníku nebo na Ploše


Pokud jste při instalaci WinRARu nevypnuli volbu "Integrovat WinRAR do Windows", můžete extrahovat soubory přímo v prostředí Windows. Stiskněte pravé tlačítko myši na ikoně archivu, zvolte příkaz "Extrahovat soubory...", zadejte cílovou složku v dialogovém okně a stiskněte tlačítko "OK". Dialog také poskytuje několik pokročilých voleb (viz Dialog Cíl a volby extrakce pro další informace).

Můžete také zvolit příkaz "Extrahovat do <jméno složky>" k extrakci souborů do uvedené složky bez dalších dotazů, nebo "Extrahovat zde" pro extrakci souborů do aktuální složky.

Pozor - pokud je zapnuta volba "Kaskádové kontextové nabídky" v dialogu nastavení Integrace, musíte v nabídce otevřít položku "WinRAR", abyste se dostali k výše uvedeným příkazům. Jinak se tyto příkazy nacházejí v základní úrovni kontextové nabídky.

Další možná metoda je přetáhnout jeden či více archivů pravým tlačítkem myši do cílové složky a v kontextové nabídce, která se zobrazí, zvolit "Extrahovat zde".

zpět