Dialog nastavení Integrace


Tento dialog můžete aktivovat příkazem "Nastavení…" v nabídce Možnosti a volbou karty "Integrace". Stejné volby jsou dostupné také při instalaci WinRARu, takže níže popsaná nastavení lze provést jak při instalaci, tak později v nastaveních WinRARu.

Asociovat WinRAR s formáty (RAR, ZIP atd.)

pro zvolené typy souborů bude WinRAR nastaven jako standardní obslužný program. Je vhodné nechat všechny známé typy archivů zvolené, což Vám umožní otevírat soubory těchto typů jednoduše stisknutím Enter na názvu nebo ikoně archivu v Průzkumníku nebo Ploše Windows. Pomocí tlačítka ”Zvolit/zrušit vše” lze jedním povelem zvolit či zrušit volbu všech typů souborů.

Počínaje Windows 10 používá Windows toto nastavení více či méně pouze jako doporučení a řídí se jím pouze tehdy, nebyl-li pro daný typ souboru uživatelem přiřazen jiný program. Dále jsou takto přiřazené aplikace používány při sestavování položek pro nabídku "Otevřít v programu". Pro spolehlivé nastavení WinRARu jako standardní aplikace pro zpracování archivů tak je nutno použít přímo příslušný dialog Windows, jako například "Zvolit jinou aplikaci", "K otevírání souborů vždycky používat tuto aplikaci" v dialogu "Otevřít v programu" či v dialogu "Zvolit výchozí aplikaci podle typu souboru" v nastaveních Windows.

Vlastní přípony archivů

Zde můžete určit další přípony souborů, které mají být spravovány WinRARem. Pokud například potřebujete, aby WinRAR reagoval na soubory s příponou “.dat“ (či zcela jinou), o kterých víte, že mají WinRARem podporovaný formát, můžete pro ně do tohoto pole vložit položku "dat" - jednotlivé položky přitom oddělte mezerami. WinRAR pak bude i pro tyto soubory nastaven jako standardní prohlížeč a jeho funkce budou přidány do do jejich kontextových nabídek stejně jako u přípon běžných podporovaných formátů archivů.

Toto nastavení je dostupné pouze ve správě nastavení WinRARu - v instalátoru k dispozici není.

Rozhraní/Umístit WinRAR na Plochu

Přidá ikonu WinRARu na Plochu Windows.

Rozhraní/Umístit WinRAR do nabídky Start

Přidá ikonu WinRARu do nabídky Start.

Tato volba vloží WinRAR do klasické nabídky Start ve Windows XP. Ve Windows Vista a novějších verzích není možné přímo vložit programy do nabídky Start, namísto toho bude WinRAR při použití této volby vložen do seznamu "Všechny programy". Zobrazení programu na nejvyšší úrovni nabídky Start lze v těchto verzích Windows docílit pomocí funkce "Připojit k nabídce Start".

Rozhraní/Vytvořit programovou skupinu WinRAR

Vytvoří programovou skupinu WinRAR v nabídce Start/Programy.

Integrace do Windows/Integrovat WinRAR do Windows

Umožní práci s WinRAR archivy pomocí kontextových nabídek a funkce drag and drop.

Integrace do Windows/Kaskádové kontextové nabídky

Umístí všechny položky, přidané do kontextové nabídky WinRARem, do podsložky WinRAR.

Integrace do Windows/Ikony v kontextových nabídkách

Přidá malé ikony k položkám WinRARu v kontextové nabídce.

Integrace do Windows / Položky kontextových nabídek...

Vyvolá dialog, ve kterém můžete vybrat položky, které se mají zobrazovat v kontextových nabídkách Průzkumníka ve Windows.

zpět