SFX moduly s grafickým rozhraním: přepínače z příkazového řádku


SFX modulům s grafickým rozhraním lze při volání z příkazového řádku předat následující přepínače:


Přepínač Popis
-d<cesta> Nastavit cílovou cestu extrahovaných souborů
-p<heslo> Zadat heslo pro extrakci šifrovaného archivu
-s, -s1, -s2 Tichý režim. Funkce přepínače -s se částečně kryje s -s1. Oba tyto přepínače skryjí počáteční dialog SFX archivu i dialog okno s průběhem extrakce. Přepínač -s1 navíc sryje dialog s licencí. Přepínač -s2 skryje pouze počáteční dialog, průběh extrakce zůstane zachován.
-sp<parametry> Pokud nebyly v příkazu Setup určeny žádné parametry pro běh instalátoru, lze je při spouštění archivu určit pomocí tohoto přepínače. Obsahuje-li cesta k instalátoru v příkazu Setup i parametry, bude tento přepínač ignorován. Instalátor může v případě potřeby sám vyhodnocovat všechny parametry předané archivu - tyto se při spouštění instalátoru nacházejí v proměnné prostředí sfxcmd, která obsahuje název prorgamu a jeho parametry. Proměnná sfxpar naproti tomu obsahuje pouze parametry, bez názvu spuštěného programu.

Obsahuje-li text příkazového řádku znak uvozovky, je pro správné zpracování nutné tento znak zdvojit (např. 3,5"").

zpět