Soubor RAR.ini


Pomocí tohoto souboru lze určit přepínače, které WinRAR aktivuje při každém startu, či pro určité příkazy. Soubor RAR.ini lze uložit buďto ve stejné složce jako WinRAR.exe, nebo ve složce programových dat %APPDATA%\WinRAR.

V souboru lze následujícím údajem určit všeobecné přepínače, které se použijí při každém startu:

switches=<libovolné přepínače oddělené mezerami>

nebo oddělené sady přepínačů pro každý příkaz zvlášť:

switches_<příkaz>=<ibovolné přepínače oddělené mezerami>

Většina zde uvedených přepínačů bude použita pouze v režimu příkazového řádku. Některé však mohou být použitelné jak v interaktivním, tak řádkovém režimu.

Příklady

  1. Standardně v řádkovém režimu aktivovat přepínače -m5 a -s:

    switches=-m5 -s

  2. Pro příkaz "a" použít přepínače -m5 a -s, pro příkaz "x" použít -o+:

    switches_a=-m5 -s

    switches_x=-o+

zpět