Výběr souborů


Před provedením jakékoliv operace musíte v seznamu souborů WinRARu vybrat všechny soubory a složky, které mají být zpracovány.

Pokud chcete vybrat pouze jeden soubor, jednoduše na něj umístěte kurzor a spusťte operaci. Existuje několik způsobů výběru souborů. Jako v ostatních aplikacích Windows můžete vybírat skupinu souborů klávesami šipek při současně stisknuté klávese Shift. Pokud potřebujete vybrat několik nesousedních položek, stiskněte klávesu Control (Ctrl) a poté klikněte na každou položku, kterou potřebujete vybrat. Všechny položky ve složce vyberete stiskem Ctrl+A nebo příkazem "Vybrat vše" z nabídky Soubor.

Všechny výše uvedené metody provádějí standardní dočasný výběr, který se zruší každým pohybem kurzoru. Přestože tyto metody obvykle stačí, je někdy pohodlnější mít výběr trvalý, který umožňuje i pohyb v seznamu souborů bez zrušení výběru dříve označených souborů. K tomuto účelu poskytuje WinRAR několik kláves:

Mezerník, Insert Vybere soubor pod kurzorem a posune kurzor dále. Takto provedený výběr lze zrušit opětovným stiskem některé z těchto kláves na souboru nebo níže uvedenou klávesou "Num -".
Num * (numerická klávesnice) Obrátí (invertuje) výběr
Num + (numerická klávesnice) Vybere všechny soubory, vyhovující zadané masce
Num – (numerická klávesnice) Zruší výběr všech souborů, vyhovujících zadané masce

Pokud nejsou před extrakcí nebo testováním vybrány žádné soubory, bude akce provedena se všemi soubory v archivu Toto platí pouze pro operace extrakce nebo testování.

zpět