Dialog "Správa vzhledů grafického rozhraní"


Tento dialog slouží ke správě vzhledů grafického rozhraní WinRARu.

Stiskem tlačítka "Zvolit" lze aktivovat vybraný vzhled, tlačítko "Přidat" pak umožňuje instalaci nových vzhledů. Pomocí tlačítka "Smazat" lze pak smazat vybraný vzhled včetně jeho souborů.

Volba "Použít i na ikony archivů" je globálním nastavením, platným pro všechny vzhledy. Při její aktivaci bude vzhled nejen aplikován na grafické prostředí WinRARu, ale jeho ikona bude použita pro označení všech formátů archivů, které jsou s WinRARem asociovány. Na rozdíl od ostatních prvků v tomto dialogu je k aktivaci této volby nutno ji po jejím zaškrtnutí potvrdit stiskem tlačítka "OK".

zpět