Nastavení SFX: Licence


Tento dialog je částí dialogu "Pokročilá nastavení SFX" a obsahuje následující nastavení:

Titulek okna licence

Nastaví zadaný text jako název okna licence.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Licence

Text licence

Zadaný text se po spuštění SFX modulu zobrazí jako licence k obsahu archivu. Uživatel může tuto licenci buďto přijmout a pokračovat v extrakci, nebo odmítnout a extrakci ukončit.

Licenci je možné zapsat buď v HTML nebo v čistě textové formě. V druhém případě spojí SFX modul zadaný text a přeformátuje jej tak, aby se co nejlépe vešel do okna. Proto pokud si přejete začít nový odstavec, musíte před něj umístit prázdný řetězec.

Pomocí HTML můžete měnit barvu, font a formátování textu. Popis jazyka HTML lze najít na stránkách World Wide Web Konzorcia. K přípravě HTML textu lze použít libovolný editor HTML.

Odpovídající příkaz SFX skriptuLicence

Načíst text ze souboru

Načte obsah zadaného souboru a uloží jej jako text licence SFX archivu.

zpět