Přepínač -CP<jmeno_profilu> - zvolit profil komprese

  Pomocí tohoto přepínače lze při startu WinRARu načíst nastavení uložená v zadaném profilu komprese. Jsou-li v profilu uložena i jména souborů ke zpracování, zpracuje WinRAR jak soubory, zadané v právě prováděném příkazu, tak i soubory, uložené v profilu.
  Je-li v profilu uloženo i jméno cílového archivu, použije WinRAR právě toto jméno, a ne jméno případně zadané z příkazového řádku (kde by tím pádem zadáno být nemělo).

  V názvu profilu jsou při jeho vyhledávání rozlišována velká a malá písmena a je tedy třeba jej zadat přesně stejným zápisem, jako při jeho vytváření.

  Příklad

  Archivovat všechny soubory *.txt s použitím nastavení z profilu "Komprese textů"

  WinRAR a "-cpKomprese textů" texts *.txt

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich