Přepínač -EP - odstranit cesty ze jmen souborů

  Při použití tohoto přepínače jsou soubory do archivu vkládány bez cest. Výsledkem může být existence více souborů stejného jména v archivu.

  Je-li přepínač použit při extrakci souborů z archivu, budou v archivu uložené cesty ignorovány a všechny soubory budou extrahovány do jedné složky.

  Příklad

  archivovat bez cest všechny soubory *.bas z aktuálního disku

  WinRAR a -r -ep bsources \*.bas

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich