Přepínač -EP3 - použít plnou cestu souborů, včetně písmenného označení disku


Použijete-li tento přepínač při archivaci, uloží WinRAR do archivu celé cesty k souborům, včetně písmenného označení disku. Dvojtečka za písmenem disku je přitom nahrazena znakem podtržítka (“_“).

Při extrakci s uvedením tohoto přepínače je znak podtržítka opět nahrazen dvojtečkou a soubory extrahovány do původních složek na odpovídajících discích. Byla-li zároveň zadána cílová cesta pro extrakci, bude pro takovéto soubory ignorována.

Podobně tento přepínač při kompresi převádí UNC cesty z formátu \\server\slozka na __server\slozka a při extrakci zase zpět.

Tento přepínač může být například užitečný k zazálohování obsahu několika disků najednou. Můžete například spustit příkaz:

WinRAR a -ep3 -r backup.rar c:\ d:\ e:\

k vytvoření zálohy a:

WinRAR x -ep3 backup.rar

pro opětovné obnovení souborů z ní.

Při použití tohoto přepínače je však potřeba dbát zvýšené opatrnosti a uvědomit si, že tímto způsobem je možné přepsat libovolný soubor na libovolném dostupném disku – i důležité systémové soubory. Extrakci s ním proto provádějte vždy jen z archivů, jejichž obsahu a autorovi plně důvěřujete, nejlépe pouze pokud jste jej s tímto úmyslem vytvořili sami. Zpravidla je použití tohoto přepínače vhodné pouze pro účely zálohování.

zpět