Přepínač -X@<soubor> - vyřadit ze zpracování soubory uvedené v seznamu

  Vyřadí ze zpracování soubory, jejichž jména jsou uvedena v textovém souboru <seznam>

  Příklad

  přidat všechny soubory *.exe, s výjimkou těch, které jsou uvedeny v souboru list.txt, do archivu bin

  WinRAR a -x@list.txt bin *.exe

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich