Příkaz C - přidat komentář archivu


Tento příkaz umožňuje přidat do archivu komentář. Maximální délka komentáře je 256 KB pro RAR archivy a 32.768 Bytů pro archivy ZIP. Komentář je také možné přidat příkazem správy archivu Přidat komentář archivu.

Protože není možná modifikace dělených archivů, není tento příkaz použitelný u dělených archivů. Můžete však použít přepínač -z<soubor> a přidat komentář k dělenému archivu při jeho vytváření.

Příklady

  1. přidat komentář k archivu distrib.rar

    WinRAR c distrib.rar

  2. můžete také načíst komentář z textového souboru přepínačem -z<soubor>

    WinRAR c -zinfo.txt dummy

zpět