Příkaz "Přidat komentář archivu"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Nacházíte-li se právě uvnitř archivu, není třeba vybírat žádné soubory, stačí jednoduše zvolit položku "Přidat komentář archivu" z nabídky Příkazy, stisknout tlačítko "Komentář" na nástrojové liště nebo použít klávesovou zkratku Alt+M a v následujícím dialogu zadat nový komentář archivu. Procházíte-li právě ve WinRARu nekomprimovanými soubory, je potřeba nejdříve vybrat soubory a složky, ve kterých má WinRAR hledat archivy ke zpracování.

Ekvivalenty z příkazového řádku: příkaz "c", přepínač -z<soubor>

zpět