Příkaz CW - zapsat komentář archivu do souboru


Tímto příkazem lze extrahovat komentář z archivu a uložit jej do souboru. Formát (kódování) výstupního souboru lze určit přepínačem -sc.

Příklady

  1. uložit komentář archivu arc do ASCII souboru comment.txt

    WinRAR cw arc comment.txt

  2. uložit komentář archivu arc do Unicode souboru unicode.txt

    WinRAR cw -scuc arc unicode.txt

zpět