Příkaz CW - zapsat komentář archivu do souboru

  Tímto příkazem lze extrahovat komentář z archivu a uložit jej do souboru. Formát (kódování) výstupního souboru lze určit přepínačem -sc.

  Příklady

  1. uložit komentář archivu arc do ASCII souboru comment.txt

   WinRAR cw arc comment.txt

  2. uložit komentář archivu arc do Unicode souboru unicode.txt

   WinRAR cw -scuc arc unicode.txt

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich