Příkaz F - aktualizovat soubory v archivu


Aktualizuje pouze existující soubory v archivu, které jsou starší, než soubory vkládané. Nové soubory tento příkaz do archivu nepřidá. Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu Přidat soubory do archivu se zapnutou volbou aktualizace "Pouze aktualizovat existující soubory" v dialogu Jméno a parametry archivu.

Protože není možná modifikace dělených archivů, tento příkaz na ně není použitelný.

Viz také: příkaz A - přidat soubory do archivu

zpět