Příkaz "Opravit archiv"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak i v režimu správy archivu. Příkaz považuje vybrané soubory nebo právě otevřený archiv za poškozené archivy a pokusí se je opravit. Tento příkaz můžete spustit z nabídky Nástroje, tlačítkem "Opravit" na nástrojové liště nebo klávesovou zkratkou Alt+R.

WinRAR je schopen opravit pouze archivy typu RAR a ZIP. Při opravě se WinRAR pokouší zjistit typ archivu z přípony a obsahu souboru, ve sporném případě však uživatel může zvolit typ archivu ručně.

Původní archiv zůstane opravou nedotčen, výsledek operace bude uložen do nového archivu, pojmenovaného fixed.arcname.rar nebo rebuilt.arcname.rar, kde 'arcname' je původní název archivu.

Úspěch opravy archivu závisí na typu archivu a rozsahu poškození. Šance na úspěch při opravě archivu se výrazně zvýší, obsahuje-li archiv záznam pro opravu dat. U solid archivů jsou bez tohoto záznamu šance na úspěch menší a šifrované archiv se šifrovanými názvy souborů bez něj nelze opravit vůbec.

Technické podrobnosti opravy archivu jsou uvedeny v popisu příkazu "r" (příkaz příkazového řádku "r" je ekvivalentní příkazu "Opravit archiv").

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "r"

zpět