Příkaz "Provést antivirovou kontrolu archivu"


Tento příkaz je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Vybrané archivy budou dekomprimovány do dočasné složky a zkontrolovány externím antivirovým programem. Tento musí být předem nainstalován a správně nakonfigurován. V režimu správy archivu je možné takto zkontrolovat pouze zrovna otevřený archiv, v režimu správy souborů lze označit více souborů a složek a WinRAR takto zpracuje všechny nalezené archivy.

Před vlastním provedením příkazu lze v jeho úvodním dialogu nastavit následující parametry:

Zjištěné antivirové programy

Seznam antivirových programů, které WinRAR na Vašem počítači nalezl a identifikovali. Objeví-li se na seznamu více antivirových programů, můžete si zvolit kterýkoliv z nich. Obsahuje-li seznam pouze položku "Vlastní nastavení", znamená to, že WinRAR žádné antivirové programy nenalezl a pokud chcete příkaz provést, je nutné zadat cestu k příslušnému programu a jeho parametry ručně.

Jméno programu

Jméno spustitelného souboru antivirového programu. Toto pole je nutné ručně měnit pouze v případě, že WinRAR nerozpoznal váš antivirový program (seznam nalezených antivirových programů obsahuje pouze položku "Vlastní nastavení") – v tom případě můžete po stisku tlačítka "Procházet..." v Průzkumníku najít cestu ke spustitelnému (.exe) souboru vašeho antivirového programu. WinRAR potom bude tento soubor volat za účelem antivirové kontroly dekomprimovaných souborů.

Parametry pro antivirový program

Zde je možné zadat parametry, které budou při spuštění předány antivirovému programu. Ruční nastavení v tomto poli může být účelné i v případě, že WinRAR váš antivirový program rozpoznal – může se stát, že se s novou verzí programu změnila syntaxe příkazového řádku, nebo vám vyhovují jiná nastavení antivirové kontroly, než ta, která používá WinRAR. Pokud WinRAR váš program nerozpoznal, je nutné zadat tyto parametry ručně. Obvykle stačí jako parametr předat umístění dekomprimovaných souborů – k předání této cesty slouží zástupce %f. Protože je velmi pravděpodobné, že cesta bude obsahovat mezery, je nutné zadat tento parametr v uvozovkách. Základní nastavení v tomto poli tedy nejspíše bude "%f". Je ale možné, že Váš antivirový program vyžaduje i jiné doplňující parametry – tyto by pak měly být uvedeny v jeho dokumentaci.

Používáte–li jediný antivirový program nebo nechcete měnit jeho nastavení při každé kontrole, můžete dialog volby antivirového programu přeskočit vypnutím volby "Zobrazovat volbu antivirového programu" v dialogu nastavení Zabezpečení.

Poznámky

  1. WinRAR sám antivirovou kontrolu neprovádí, k jejímu provedení volá externí antivirový program, který již musí být na vašem počítači nainstalován. Pokud žádný antivirový program nainstalovaný nemáte, nebude možné tuto funkci využít.
  2. WinRAR nepodává po dokončení tohoto příkazu žádné hlášení, protože neexistuje žádný standard, jak by antivirový program takové zprávy předával. Očekává se, že antivirový program sám jistou zprávu o průběhu a výsledku testu zobrazí.
  3. Před voláním antivirového programu extrahuje WinRAR celý obsah všech právě zpracovávaných archivů do dočasné složky. Je tedy nutné, abyste pro ně na disku, kde je dočasná složka umístěna, měli dostatek volného místa. Po dokončení testu WinRAR všechny dočasně extrahované soubory vymaže.
  4. Většinu běžných antivirových programů dokáže WinRAR rozpoznat a použít automaticky, takže není nutno pole "Jméno antivirového programu" a "Parametry pro antivirový program" měnit ručně – stačí vybrat si ze seznamu některý z rozpoznaných programů. Pouze pokud tento postup z nějakého důvodu nepracuje správně, je vhodné tyto parametry změnit.
  5. WinRAR ukládá poslední použité parametry příslušného antivirového programu a při příštím volání je automaticky nabízí jako výchozí.

zpět