Dialog nastavení Zabezpečení


Tento dialog zobrazíte volbou položky "Nastavení..." v nabídce Možnosti a následnou volbou karty "Zabezpečení". V tomto dialogu je možné měnit následující nastavení:

Neextrahovat tyto typy souborů

Aktivujete-li tuto volbu, můžete do následujícího pole zadat jednu či více mezerou oddělených masek potenciálně nebezpečných typů souborů, které WinRAR přeskočí při extrakci či otevírání souborů z archivů.

Tato volba může být užitečná při ochraně uživatelů před virem nakaženými archivy či e-mailovými zprávami. Zadáním hodnot:

*.scr *.pif *.exe

do tohoto pole zamezíte WinRARu v extrakci, prohlížení a spouštění souborů typu .scr, .pif a .exe, což jsou nejčastější přípony, zneužívané e-mailovými viry.

Bezpečné mazání dočasných souborů

Tato skupina nastavení určuje způsob mazání pracovních souborů v dočasné složce WinRARu. Tyto soubory WinRAR vytváří při práci s existujícími archivy, například při prohlížení nebo spouštění archivovaných souborů, či při extrakci pomocí funkce "drag and drop".

Bezpečné mazání dočasných souborů/Nikdy

Je-li aktivní tato volba, budou soubory mazány standardní funkcí mazání souborů daného operačního systému. Toto je nejrychlejší, ale také nejméně bezpečný způsob mazání dočasných souborů, kdy není zaručeno, že soubory nebude možné obnovit například pomocí speciálního softwaru.

Bezpečné mazání dočasných souborů/Vždy

Při aktivaci volby "Vždy" budou všechny dočasné soubory před smazáním přepsány prázdnými znaky. To je znatelně pomalejší než standardní mazání, snižuje však šanci, že takto smazaná data bude později možné obnovit.

Bezpečné mazání dočasných souborů/Pouze šifrované

Tato volba představuje mezistupeň předchozích dvou - bezpečné a pomalejší mazání bude použito při práci se šifrovanými archivy, zatímco u ostatních archivů bude použit standardní mechanismus mazání.

Poznámky k funkci "Bezpečné mazání dočasných souborů"

  • Použitý způsob bezpečného mazání je určen pro klasické disky a na discích typu SSD nemusí - vzhledem ke složitějšímu adresování dat a systémům pro vyrovnání opotřebení - vést k očekávanému přepsání původních dat.
  • Pokud jsou tyto dočasné soubory v době ukončení WinRARu stále používány, není možné je smazat ihned. V takovém případě je WinRAR smaže při příštím spuštění, kdy automaticky smaže všechny vlastní dočasné soubory starší než jedna hodina. Stejný postup je zvolen v případě, že se nepodaří spolehlivě ověřit, zda soubory jsou stále používány externí aplikací.
  • Použití této volby je omezeno pouze na soubory vytvořené při extrakci z archivu. U dočasných souborů pocházejících z jiných operací - například modifikace archivu - ji není možné použít. Takovéto soubory budou vždy smazány standardním způsobem.

Vždy zobrazovat volbu antivirového programu

Tato volba mění chování příkazu Provést antivirovou kontrolu archivu. Standardně je tato volba zapnuta a zmíněný příkaz před vlastní antivirovou kontrolou vždy zobrazuje dialog, ve kterém je možno zvolit antivirový program a měnit jeho parametry. Používáte-li pouze jeden antivirový program a nepotřebujete-li jeho nastavení měnit při každé antivirové kontrole, můžete vypnutím této volby tento dialog potlačit.

zpět