Příkaz RV[N] - vytvořit záchranné segmenty

  Tento příkaz vytvoří k zadanému dělenému archivu záchranné segmenty (.rev soubory), které umožní pozdější rekonstrukci chybějících dílů archivu.

  Tento příkaz pracuje pouze s dělenými archivy typu RAR, je třeba zadat jméno prvního dílu takového archivu. Například:

  WinRAR rv3 data.part01.rar

  Volitelný parametr <N> udává počet záchranných segmentů, které mají být vytvořeny a musí být menší než počet dílů archivu. Za údaj je také možné připojit znak procenta či 'p' - potom bude počet záchranných segmentů odpovídat zadanému procentuálnímu podílu z celkového počtu dílu archivu (zaokrouhlenému na celé číslo). Například:

  WinRAR rv15% data.part01.rar

  Více o záchranných segmentech se dozvíte v této kapitole.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich