Záchranné segmenty


Záchranné segmenty (soubory s příponou .rev), jsou zvláštní soubory, které může WinRAR vytvořit jako doplněk děleného RAR archivu. Každý takovýto záchranný segment umožňuje rekonstrukci právě jednoho, chybějícího či poškozeného, libovolného dílu příslušného archivu. Tyto záchranné segmenty mají smysl a mohou být použity pouze ve spojení s děleným archivem.

Tuto vlastnost můžete využít všude tam, kde existuje možnost, že se některý díl archivu ztratí či poškodí a vy jej potřebujete rekonstruovat aniž by bylo potřeba vytvářet či přenášet znova celý archiv. Například při zálohování nebo v zasílání souborů do news-konferencí, kde se může stát, že část členů některý díl nedostane a posílat ”univerzálnější”záchranné segmenty může být úspornější, než u chybějících standardních dílů archivu.

Každý záchranný segment umožní opravu jednoho libovolného chybějícího dílu archivu. Například, máte-li archiv o 30-ti částech a 3 záchranné segmenty, můžete opravit až 3 chybějící či poškozené díly vašeho archivu. Pokud je počet záchranných segmentů menší, než počet chybějících dílů, není rekonstrukce možná. Celkový počet dílů archivu a jeho záchranných segmentů nesmí překročit 255 pro archivy verze 4.x a 65535 pro RAR 5.0. Počet záchranných segmentů musí být menší, než je počet dílů RAR archivu.

Aby záchranné segmenty účinně plnily svou funkci, nesmí být po jejich vytvoření žádný díl původního archivu změněn. Algoritmus obnovy dat používá jak data záchranných segmentů (.REV), tak data archivu samotného. Pokud archiv po vytvoření záchranných segmentů změníte, i např. zamknete, není následná obnova s pomocí těchto záchranných segmentů možná.

Záznam pro opravu dat verze RAR 5.0 obsahuje kromě samotných záchranných dat i další údaje - např. kontrolní součty archivovaných souborů - a je proto nepatrně větší, než jím chráněné díly archivu. Chystáte-li se výsledné díly archivu a REV soubory kopírovat na výměnné nosiče, je třeba mít na paměti, že záchranné díly budou mírně větší, než nastavená velikost a velikost dílu archivu zvolit o několik kilobytů menší, než je velikost použitého nosiče.

Rekonstrukce chybějících či poškozených dílů archivu začne automaticky, pokud WinRAR při extrakci děleného archivu nenalezne následující díl archivu, ale k dispozici je příslušný počet záchranných segmentů. Ručně lze opravu spustit buďto přímým otevřením .rev souboru (například kliknutím ve Windows), nebo příkazem rc.

K vytvoření záchranných segmentů můžete využít volbu "… záchranných segmentů" v dialogu Jméno a parametry archivu nebo podobnou volbu v příkazu Ochránit archiv před poškozením. Z příkazového řádku můžete totéž provést pomocí přepínače -rv nebo příkazu rv.

Původní verze poškozených souborů budou před rekonstrukcí zazálohovány jako pod jménem *.bad – například volname.part03.rar bude přejmenován na volname.part03.rar.bad.

zpět