Příkazy SFX: Overwrite

  Overwrite=[n]

  Je-li 'n' nastaveno na 0, bude uživatel dotázán před přepsáním každého existujícího souboru. Toto je implicitní chování a v takovém případě není nutné zadávat příkaz Overwrite. Je-li 'n' v příkazu vynecháno, nebo rovno '1', budou všechny soubory přepsány bez potvrzování. Při hodnotě 'n' rovné '2' nebude žádný existující soubor přepsán.

  Příklad

  Overwrite=1

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich