Seznam návratových kódů WinRARu


Jako většina programů, vrací i WinRAR při svém ukončení návratovou hodnotu, která popisuje druh ukončení operace, nebo, chcete-li, její úspěšnost. Hodnota 0 tradičně značí úspěšné dokončení operace bez jakékoliv chyby. Pokud je návratová hodnota nenulová, došlo při provádění operace k nějaké chybě – samotná hodnota pak pomůže určit druh chyby o něco blíže:

Návratová hodnota Popis chyby
0 Operace byla úspěšně dokončena.
1 Varování. Došlo k jedné, či několika, méně závažným chybám.
2 Došlo k blíže neurčené závažné chybě.
3 Chyba kontrolního součtu. Bylo zjištěno poškození dat.
4 Pokus o modifikaci zamčeného archivu.
5 Chyba při zápisu.
6 Chyba při otevírání souboru.
7 Příkazový řádek obsahuje neplatný parametr
8 Nedostatek paměti.
9 Chyba při vytváření souboru.
10 nebyly nalezeny žádné soubory odpovídající zadané masce a použitým přepínačům.
11 Nesprávné heslo.
12 Chyba při čtení.
255 Operace byla přerušena uživatelem.

zpět