Seznam návratových kódů WinRARu

  Jako většina programů, vrací i WinRAR při svém ukončení návratovou hodnotu, která popisuje druh ukončení operace, nebo, chcete-li, její úspěšnost. Hodnota 0 tradičně značí úspěšné dokončení operace bez jakékoliv chyby. Pokud je návratová hodnota nenulová, došlo při provádění operace k nějaké chybě – samotná hodnota pak pomůže určit druh chyby o něco blíže:

  Návratová hodnota Popis chyby
  0 Operace byla úspěšně dokončena.
  1 Varování. Došlo k jedné, či několika, méně závažným chybám.
  2 Došlo k blíže neurčené závažné chybě.
  3 Chyba kontrolního součtu. Bylo zjištěno poškození dat.
  4 Pokus o modifikaci zamčeného archivu.
  5 Chyba při zápisu.
  6 Chyba při otevírání souboru.
  7 Příkazový řádek obsahuje neplatný parametr
  8 Nedostatek paměti.
  9 Chyba při vytváření souboru.
  10 nebyly nalezeny žádné soubory odpovídající zadané masce a použitým přepínačům.
  11 chybné heslo.
  255 Operace byla přerušena uživatelem.

  zpět

   
  Copyright © 2006-2008 by Jozef Mlich