7.01

Verze 7.01

 1. Byly opraveny následující chyby:
  1. Při aktualizaci šifrovaného souboru v solid archivu mohl být poškozen celý archiv, pokud aktualizovaný soubor byl prvním souborem v archivu, při započetí operace nebylo určeno žádné heslo a nebylo aktivní šifrování názvů souborů
  2. Běh WinRARu 7.00 mohl končit chybou po přepnutí do režimu plochého zobrazení složek v podsložce archivu.
  3. Přepínač -ep4 při extrakci zdvojoval určenou část cesty namísto jejího odstranění.
  4. Při modifikaci archivu vytvořeného Unixovou verzí RARu, který obsahoval symbolické odkazy jejichž cílové cesty obsahovaly oddělovač cest v názvech složek mohl RAR pro Windows tyto znaky v cestách poškodit.
  5. Chybové hlášení při operacích přejmenování a spuštění souboru zobrazovalo neplatný název souboru.
  6. Příkaz SFX "Shortcut" nerozpoznával prázdné parametry uvedené v uvozovkách, např. "Shortcut=D,"",složka", zatímco bez uvozovek, ve tvaru "Shortcut=D,,složka", byly rozpoznávány správně.
  7. Obnova dělených archivů nepracovala správně, pokud byl u WinRAR.exe příkaz "rc" zadán pomocí .rev souboru, jako například "WinRAR rc archiv.part1.rev". Na rozdíl od RARu vyžadoval WinRAR pro tento příkaz výhradně určení dílu archivu.

zpět