Nastavení SFX: Instalátor


Tento dialog je částí dialogu Pokročilá nastavení SFX a obsahuje následující nastavení:

Instalační program/Spustit po extrakci

Po úspěšné extrakci souborů se SFX modul pokusí spustit zadaný program. Před jeho spuštěním je složka s extrahovanými soubory nastavena jako pracovní. Pokud cesta k programu obsahuje mezery, je nutné ji umístit do uvozovek.

Je možné zadat i více příkazů - za tímto účelem jednoduše zapište každý příkaz na zvláštní řádek. Pokud se tyto příkazy nemají vykonat najednou, ale vždy po skončení předchozího, aktivujte volbu "Počkat na ukončení a předat návratovou hodnotu".

Před názvem programu lze ve špičatých závorkách uvést příkaz <Max>, <Min> nebo <Hide>, pomocí kterého může být cílový program spuštěn v maximalizovaném, minimalizovaném, nebo skrytém okně. Špičaté závorky < a > jsou pevnou součástí tohoto příkazu a musejí tedy být uvedeny. Použitím příkazu <Hide>setup.exe tak lze například skrýt okno archivem spouštěného instalátoru.

Další podrobnosti o této volbě se dozvíte v poznámkách ke kapitole, týkající se příkazu SFX skriptu Setup.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Setup

Instalační program/Spustit před extrakcí

Zde zadaný program se SFX modul pokusí spustit před extrakcí souborů z archivu. Vykonávaný program nebo příkaz tedy již musí na cílovém počítači existovat. Jako pracovní složka je opět nastavena cílová složka extrakce. Pokud cesta k programu obsahuje mezery, je nutné ji umístit do uvozovek. Tento příkaz lze použít například pro odstranění starší verze Vašeho programu před instalací nové.

Před názvem programu lze ve špičatých závorkách uvést příkaz <Max>, <Min> nebo <Hide>, pomocí kterého může být cílový program spuštěn v maximalizovaném, minimalizovaném, nebo skrytém okně. Špičaté závorky < a > jsou pevnou součástí tohoto příkazu a musejí tedy být uvedeny. Použitím příkazu <Hide>setup.exe tak lze například skrýt okno archivem spouštěného instalátoru.

I zde je možné zadat i více příkazů, každý na zvláštním řádku. Samorozbalovací modul vyčká ukončení každého programu před spuštěním dalšího, nebo pokračováním v extrakci.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - Presetup

Instalační program/Počkat na ukončení a předat návratovou hodnotu

Je-li tato volba aktivována, počká SFX modul na skončení běhu každého příkazu, spuštěného po extrakci souborů a jím předanou návratovou hodnotu vrátí jako návratovou hodnotu celého SFX archivu. Dojde-li při běhu samorozbalovacího archivu k chybě, například pokud se nepodaří spustit určený instalační příkaz, vrátí SFX archiv některou z vlastních chybových návratových hodnot, jejichž význam je shodný jako návratové hodnoty programu WinRAR. Návratové hodnoty budou upraveny podle nastavení v poli "Přizpůsobení návratových hodnot".

Instalační program/Přizpůsobení návratových hodnot

Protože vybraný instalační program a samotný SFX modul mohou k vyjádření svého výsledku používat stejné návratové kódy, které poté není možno rozlišit, nabízí nastavení "Přizpůsobení návratových hodnot" možnost jednoduchým pravidlem určit, která návratová hodnota má být za účelem odstranění překryvu číselných rozsahů číselně posunuta. Nastavíte-li v tomto poli kladnou celočíselnou hodnotu, bude o tuto hodnotu zvýšena návratová hodnota spuštěného instalačního programu. Zápornou celočíselnou hodnotou naopak posunete návratovou hodnotu samorozbalovacího archivu o absolutní hodnotu nastaveného číselného údaje. Při hodnotě 0 budou návratové hodnoty všech programů ponechány beze změny.

Více informací se dozvíte například v popisu příkazu SetupCode.

Odpovídající příkaz SFX skriptu - SetupCode

zpět