Přepínač -RR[N] - vložit záznam pro opravu dat


Pomocí tohoto přepínače lze při vytváření nebo modifikaci archivu formátu RAR uložit do archivu záznam pro opravu dat. U archivů ve formátu RAR 4.x je velikost 'N' buď udána počet sektorů záznamu pro opravu dat(n=1…524288), nebo, při použití modifikátoru '%' nebo 'p', jako procento z celkové velikosti archivu. U formátu RAR 5.0 je velikost vždy vyjádřena jako procentní podíl velikosti archivu, bez ohledu na použité modifikátory.

Syntaxe toho přepínače je podobná jako u funkčně shodného příkazu "RR[N]". Více informací o této funkci naleznete v popisu příkazu RR[N] a v kapitole záznam pro opravu dat.

Ekvivalent tohoto přepínače v grafickém rozhraní je volba "Vložit záznam pro opravu dat" v dialogu Jméno a parametry archivu.

Příklad

přidat všechny soubory *.txt z aktuální složky do archivu Knihy a do archivu vložit záznam pro opravu dat o velikosti 3% celkové velikosti archivu

WinRAR a -rr3p Knihy *.txt

Viz také popis příkazu rr[N] a kapitolu záznam pro opravu dat.

zpět