Přepínač -SC<znak_sada>[objekty] - nastavit znakovou sadu

Přepínač -SC<znak_sada>[objekty] - nastavit znakovou sadu


Tímto přepínačem lze nastavit znakovou sadu používanou při práci s komentáři archivů, seznamy souborů ke zpracování a soubory protokolu.

Parametr 'znak_sada' je povinný a udává požadovanou znakovou sadu. Jsou povoleny následující hodnoty:

UUnicode UTF-16
FUnicode UTF-8
ANativní jednobytové kódování, v systému Windows znaková sada ANSI
OKódování OEM (DOS)

Neobsahují-li soubory ve formátu UTF-16, použité např. jako komentář nebo seznam souborů ke zpracování, značku pořadí bytů (BOM), předpokládá WinRAR pořadí "little endian".

Parametr 'objekty' je volitelný a určuje pro které soubory má WinRAR zvolené kódování použít:

GLogovací soubory, vytvořené pomocí přepínače -ilog
LSeznam souborů
CKomentář archivu

V jednom přepínači lze udat i více objektů - například -scolc. Chybí-li údaj o objektu, bude zvolené kódování aplikováno na všechny objekty.

Pomocí tohoto přepínače lze nastavit kódování pro soubory používané v přepínači -z<file>, seznamy souborů ke zpracování a soubory s komentářem, zapisované příkazem cw.

Příklady

  1. Načíst jména souborů ke zpracování ze souboru 'seznam' v kódování OEM:

WinRAR a -scol data @seznam

  1. Načíst komentář se souboru komentar.txt jako text ve formátu Unicode:

WinRAR c -scuc -zkomentar.txt data

  1. Uložit komentář archivu do souboru komentar.txt ve formátu Unicode:

WinRAR cw -scuc data komentar.txt

zpět