Přepínač -ILOG[soubor] - zaznamenávat chyby do souboru


Při použití tohoto přepínače budou chybová hlášení z průběhu operace zapisována do souboru rar.log ve složce WinRARu. Obsah tohoto souboru můžete nechat zobrazit příkazem "Zobrazit soubor záznamů..." z nabídce Možnosti. Jako volitelný parametr přepínače lze určit jiný cílový soubor než výchozí rar.log. – například '-ilogc:\log\backup.log'. Neobsahuje-li zadané jméno cestu k souboru, bude soubor vytvořen ve složce %APPDATA%\WinRAR. Přejete-li si soubor vytvořit v aktuální složce, lze toho dosáhnout zadáním jména souboru ve tvaru '-ilog.\logsoubor.txt'.

Je-li zapnuta volba "Zaznamenávat chyby do souboru" v dialogu nastavení Obecné, budou chyby zaznamenány automaticky i bez zadání tohoto přepínače.

Standardně se pro soubory protokolu používá kódování UTF-16 little endian - pomocí přepínače -sc<znak_sada>g však lze zvolit jinou znakovou sadu - pomocí -scag například nativní jednobytovou.

zpět