Přepínač -SFX[jméno] - vytvořit samorozbalovací archiv


Je-li tento přepínač použit při vytváření nového archivu, je vytvořen samorozbalovací (SFX). Ve výchozím nastavení používá WinRAR pro RAR archivy SFX modul Default.SFX a pro ZIP archivy Zip.SFX. Tyto moduly se musejí nacházet ve stejné složce jako WinRAR.exe. Přejete-li si použít jiný SRX modul, lze jeho název uvést bezprostředně za přepínačem "-sfx".

Ekvivalent tohoto přepínače v grafickém rozhraní je volba "Vytvořit SFX archiv" v dialogu Jméno a parametry archivu.

Příklady

  1. a) vytvořit samorozbalovací dělený solid archiv

    WinRAR a -sfx -v360 -s Games

  2. vytvořit archiv s použitím SFX modulu WinCon.SFX

    WinRAR a -sfxWinCon.SFX Gift.rar

Viz také příkaz s[jméno]

zpět