Příkaz S[jméno] - převést archiv na samorozbalovací


Tento příkaz vytvoří samorozbalovací (SFX) archiv, který po spuštění extrahuje soubory v něm obsažené.

Je také možné vytvořit samorozbalovací první část děleného archivu, je však třeba brát v úvahu, že jeho velikost naroste o velikost SFX modulu. Je-li však první díl archivu přímo jako SFX vytvářen – příkazem a s přepínači: -v[<velikost>] -sfx – není třeba brát na velikost SFX modulu ohled, archiv bude vytvořen ve správné velikosti.

Tento příkaz je řádkovým ekvivalentem příkazu správy archivu Převést archiv na SFX.

Příklad

WinRAR s diamant

Ve výchozím nastavení používá WinRAR pro samorozbalovací archivy typu RAR SFX modul Default.sfx, který se musí nacházet ve stejné složce jako Winrar.exe, pro ZIP archivy modul Zip.sfx. Jako parametr příkazu "s" je však možné zadat jméno jiného SFX modulu, který má být použit.

Například pro použití konzolového SFX modulu WinCon.sfx použijte příkaz:

WinRAR sWinCon.sfx myinst

zpět