Přepínač -SV- - vytvářet závislé díly solid archivů


Zabrání WinRARu v automatickém vyprazdňování solid statistik mezi jednotlivými díly archivu. Jeho použitím se sice mírně zvýší kompresní poměr (zlepší se komprese), ale výrazně se sníží šance na úspěšnou extrakci dat z následujících dílů solid archivu v případě, že se v některém z jeho předešlých dílů objeví chyba.

Pokud není zároveň použita volba dělení archivů, je tento přepínač ignorován.

Tuto volbu můžete umístit i do systémové proměnné RARu, takže ji WinRAR bude používat automaticky.

Viz také přepínač -sv

zpět