Přepínač -SV - vytvářet nezávislé díly solid archivů


Standardně se WinRAR pokouší vyprázdnit solid statistiky co nejdříve po započetí nového dílu archivu, ale pouze tehdy, pokud bylo po posledním vyprázdnění statistik komprimováno dostatečné množství dat (alespoň několik megabytů). Při použití tohoto přepínače bude WinRAR ignorovat velikost komprimovaných dat a bude se snažit tyto statistiky inicializovat po každém dílu jakékoliv velikosti. Vyprazdňováním statistik se sice mírně sníží kompresní poměr (zhorší se komprese), ale výrazně se zvýší šance na úspěšnou extrakci dat z jednoho či více dílů solid archivu v případě, že se v některém z jeho předešlých dílů objeví chyba.

Někdy však není možno tyto statistiky po každém dílu archivu vyprázdnit – například pokud je komprimován soubor, který zasahuje do několika dílů archivu. RAR může tyto statistiky inicializovat pouze mezi jednotlivými vstupními soubory, ne v průběhu souboru jediného.

Pokud není zároveň použita volba dělení archivů, je tento přepínač ignorován.

Tuto volbu můžete umístit i do systémové proměnné RARu, takže ji WinRAR bude používat automaticky.

zpět