Příkaz "Přejmenovat soubor"


Tento příkaz slouží k přejmenování souboru či složky pod kurzorem a je dostupný jak v režimu správy souborů, tak v režimu správy archivu. Přejmenování souboru uvnitř archivu je možné pouze při práci s archivy ve formátu RAR a ZIP. Příkaz je možné vyvolat buďto z  nebo funkční klávesou F2.

Při práci s děleným archivem existují některá další omezení pro tuto operaci. Přejmenovat lze pouze soubory obsažené v právě otevřeném dílu. Potřebujete-li přejmenovat soubor v děleném archivu, je nutné vypnout volbu "Spojit obsah všech dílů archivu" na kartě Seznam souborů v dialogu nastavení a otevřít příslušný díl archivu.

Při přejmenování souborů v archivu je třeba mít na zřeteli, že některé znaky, které WinRAR připustí, nemusí být podporovány cílovým souborovým systémem a může dojít k potížím při extrakci. V takové situaci pomůže přejmenovat dotčený soubor na jiné, vhodnější jméno.

Ekvivalent z příkazového řádku: příkaz "rn"

zpět