Prohlížení souborů


Provedete-li příkaz "Zobrazit soubor", WinRAR zobrazí obsah souboru, na kterém je kurzor, v interním prohlížeči bez ohledu na to, jaký je obsah souboru. Pokud však na některém souboru stisknete Enter, může se stát několik věcí. Pokud je soubor pod kurzorem archiv, WinRAR jej otevře a zobrazí jeho obsah, jinak provedená akce záleží na nastaveních v dialogu Prohlížeč. V tomto dialogu můžete WinRARu přikázat používat vždy interní prohlížeč, otevřít soubor v externím prohlížeči spustit program, který je s tímto souborem asociován ve Windows nebo se zeptat, která z výše uvedených akcí má být provedena.

Běžné soubory může WinRAR zobrazit, ať jsou v archivu nebo ne. Pokud se k zobrazení souboru z archivu volá externí program, WinRAR dekomprimuje tento soubor do složky pro dočasné soubory, jeho jméno předá volanému programu a počká, dokud tento neskončí. Poté WinRAR otestuje čas modifikace tohoto souboru a pokud soubor modifikován byl, nabídne jeho aktualizaci v archivu. Nakonec soubor vymaže z dočasné složky.

Výše popsaný postup se mírně liší, jestliže je Enter stisknut na souboru, který má příponu .exe. V tomto případě WinRAR neextrahuje pouze tento soubor, ale obsah celého archivu do složky pro dočasné soubory a .exe soubor spustí. Následující kroky jsou podobné výše uvedenému postupu, WinRAR počká, dokud program neskončí, zkontroluje modifikaci extrahovaných souborů a pokud byly změněny nebo vytvořeny nové, nabídne aktualizaci archivu. Následně vymaže dočasnou složku a její obsah Tento způsob zpracování spustitelných souborů dovoluje spuštění programů přímo z archivu. Například při instalaci programů nemusíte distribuční balík ručně dekomprimovat, jednoduše otevřete archiv a stiskněte Enter na programu setup.exe nebo install.exe.

zpět