Průvodce: Možnosti archivace


Zde můžete změnit některá další nastavení komprese.

Je-li pro vás důležitější rychlost komprese než její účinnost, můžete zvolit možnost "Rychlejší, ale méně účinná komprese".

Pokud si přejete soubory po jejich úspěšné archivaci smazat, zapněte volbu "Vymazat soubory po archivaci".

Potřebujete-li vytvořit samorozbalovací archiv, zaškrtněte "Vytvořit samorozbalovací archiv (SFX, soubor .exe)". Takový archiv potom nepotřebuje ke své extrakci WinRAR, má příponu .exe, lze jej jednoduše spustit (dvojitým kliknutím na jeho ikoně) a archiv sám extrahuje svůj obsah.

Pokud chcete archiv zašifrovat, můžete po stisku tlačítka "Nastavit heslo…" zadat heslo, s jehož pomocí pak bude archiv šifrován. Pokud však heslo použijete, mějte na paměti, že když jej zapomenete, není cesty, jak šifrované soubory extrahovat.

Vytváříte-li nový archiv, můžete jej také nechat rozdělit na více částí po určité velikosti (tzv. dělený archiv). Někdy může být výhodnější mít několik menších souborů než jeden velký – například přenášíte-li archiv na výměnných médiích. Pokud si přejete vytvářený archiv rozdělit, vložte do vstupního pole ve spodní části dialogu požadovanou velikost jednoho dílu archivu. Velikost lze zadat v bytech, kilobytech, megabytech nebo gigabytech. Požadovanou jednotku lze jednoduše zvolit z rozbalovacího seznamu napravo od pole s hodnotou. Velikost dílu archivu lze zadat i v desetinných číslech.

Aktualizujete-li existující archiv, jsou volby pro vytvoření samorozbalovacího či děleného archivu jsou nedostupné. Tyto volby lze použít pouze při vytváření nového archivu.

Všechna nastavení v tomto dialogu jsou volitelná, většinou postačí ponechat zde jejich výchozí hodnoty.

Pokud jsou vaše nastavení hotova, spusťte archivaci stiskem tlačítka "Dokončit" ve spodní části dialogu.

zpět