Rady


Jak nainstalovat aplikaci z archivu

Aplikaci můžete instalovat přímo z archivu. Jednoduše otevřete archiv a stiskněte Enter na jméně setup.exe nebo install.exe. Je-li stisknut Enter na archivovaném souboru, který má příponu .exe, extrahuje WinRAR obsah celého archivu do dočasné složky a .exe soubor spustí. Po ukončení činnosti tohoto souboru zkontroluje, nebyly-li nějaké soubory modifikovány, nabídne jejich případnou aktualizaci v archivu a vymaže dočasnou složku i s jejím obsahem.

Chcete-li používat k práci s archivy WinRAR, ale jiný program změnil asociace souborů

Některé programy se mohou samy bez dotazů zaregistrovat jako výchozí k otevírání určitých typů archivů. Pokud se toto stane a Vy si přejete znovu zaregistrovat WinRAR, zvolte příkaz "Nastavení…" v nabídce Možnosti, aktivujte kartu Integrace, zvolte formáty archivů, které si přejete zaregistrovat a stiskněte klávesu Enter.

Jak nainstalovat WinRAR v tichém režimu

Potřebujete-li instalovat WinRAR na velkém počtu počítačů, může být obtížné zodpovídat znova a znova stejné dotazy instalačního programu. V takovém případě můžete spustit instalátor WinRARu s přepínačem -s, který vynechá všechny dotazy a nainstaluje WinRAR se standardními nastaveními.

zpět