Nabídka Možnosti


Příkaz "Nastavení…" z této nabídky aktivuje dialog, obsahující následující nastavení WinRARu: Obecné, Komprese, Volba cest, Seznam souborů, Prohlížeč, Zabezpečení a Integrace. Více informací o jednotlivých dialozích nastavení najdete v jejich kapitolách. Klávesová zkratka pro "Nastavení…" je Ctrl+S.

Nastavení WinRARu je možné exportovat do souboru a později je opět importovat použitím dvou příslušných příkazů v podmenu ”Import a export”. Soubor, do kterého jsou nastavení exportována, má jméno ”Settings.reg” a je umístěn ve složce %APPDATA%\WinRAR. Obnova nastavení z tohoto souboru Vám ušetří čas v případě, že přeinstalováváte WinRAR na jiném počítači nebo po reinstalaci operačního systému. Pokud WinRAR při svém spuštění nenalezne žádná nastavení v registrech Windows a v instalační složce WinRARu či ve složce %APPDATA%\WinRAR se nachází soubor Settings.reg, bude tento automaticky importován. K úplné aktivaci některých importovaných nastavení může být třeba WinRAR restartovat. Tyto příkazy nejsou dostupné, jsou-li nastavení WinRARu ukládána v souboru WinRAR.ini.

Příkaz "Vytvořit konfigurační soubor WinRAR.ini" z nabídky "Import a export" vytvoří nový konfigurační soubor WinRAR.ini a zkopíruje do něj stávající nastavení WinRARu z registrů systému Windows.

Podmenu "Seznam souborů" obsahuje dvě skupiny voleb. Příkaz "Plochá struktura seznamu" (klávesová zkratka Ctrl+H), dostupný pouze v režimu správy archivu, přepíná mezi klasickým hierarchickým zobrazením složek a plochým stylem, známým z jiných archivátorů, kdy jsou všechny soubory i složky z archivu zobrazeny v jednom seznamu. V takovém případě je seznam doplněn o sloupec, udávající cestu, kde se příslušný soubor v archivu nachází. Druhou skupinu tvoří položky "Pouze seznam" a "Seznam s detaily", které ovládají vzhled seznamu souborů. "Pouze seznam" zobrazí v několika sloupcích pouze jména souborů, "Seznam s detaily" zobrazí širší seznam, poskytující více informací o souborech, jako jejich velikosti, časy a jiné.

V podmenu "Strom složek" lze povolit či zakázat zobrazení panelu se stromem složek, který se zobrazuje v levé části okna WinRARu. Zobrazení tohoto panelu lze zapnout či vypnout zvlášť pro režim správy souborů (položka "Zobrazit strukturu složek na disku") a režim správy archivu (položka "Zobrazit strukturu složek v archivu"). Panel je také možno zobrazit či skrýt pomocí klávesové zkratky Ctrl+T. Tento panel může být užitečný pro rychlou navigaci mezi složkami na disku nebo v archivu. Šířku tohoto panelu lze jednoduše změnit posunutím jeho pravého okraje myší.

Podmenu “Vzhledy grafického rozhraní“ obsahuje seznam instalovaných vzhledů grafického rozhraní, položku "Správa vzhledů …" a příkaz "Stáhnout nové vzhledy …", který otevře stránku sekci na WWW serveru WinRARu ve webovém prohlížeči.

Podnabídka "Kódování názvů souborů" umožňuje zvolit kódování znaků v názvech souborů v archivech.

Dalším příkazem této nabídky je "Zobrazit soubor záznamů …". V interním prohlížeči, se otevře obsah souboru rar.log, který se nachází ve složce %APPDATA%\WinRAR. Pokud chcete, aby WinRAR zapisoval chyby do tohoto souboru, musíte povolit volbu "Zaznamenávat chyby do souboru" v dialogu nastavení Obecné. Příkaz "Smazat záznamy" z této nabídky vymaže obsah tohoto souboru. Zaznamenávání chyb do souboru je dostupné pouze v registrované verzi programu.

zpět